Bëhet rregullimi hortikulturor tek tregu i qytetit

19

Ekipet e Ndërmarrjes Publike Komunale sot kanë filluar me rregullimin hortikulturor të brezit të gjelbër përgjatë trotuarit afër tregut të qytetit në Tetovë, i cili me vite ishte i lënë pas dore.

LEXO

👇🏻

Komuna e Tetovës:

”Rregullim hortikulturor përgjatë brezit të gjelbër tek tregu i qytetit!

Ekipet e Ndërmarrjes Publike Komunale sot kanë filluar me rregullimin hortikulturor të brezit të gjelbër përgjatë trotuarit afër tregut të qytetit në Tetovë, i cili me vite ishte i lënë pas dore. Aksioni ka hasur menjëherë në reagime pozitive nga pronarët e lokaleve përgjatë tregut, të cilët vullnetarisht kanë dhuruar shumë fidane dhe lloje të tjera gjelbërimi për të zbukuruar hapësirën. Aksioni do vazhdojë në mënyrë permanente përgjatë gjithë bulevardit!

Së bashku kujdesemi për sipërfaqet e gjelbra në qytet. Tetova meriton të duket e rregullt dhe e pastër!”