Punonjësit e administratës shtetërore të Maqedonisë sot në protestë

21

Punonjësit në gjyqësi sot dhe nesër do ta ndalojnë punën për dy orë, nga ora 10:00 deri në ora 12:00.

Ata theksojnë se 95% e institucioneve kanë paguar pagë nën pagën minimale prej 18.000 denarë, ndërsa 5% nuk i kanë paguar ose kanë paguar pagë me gabim.

Nga sindikata ku anëtarë janë punonjësit në administratë dhe në organe gjyqësore kërkojnë pagesa të bëhet me pagë minimale dhe të gjithë punonjësve t’u rritet paga për 2.806 denarë, aq sa ishte rritja e pagës minimale.

Nga kjo sindikatë theksojnë do të protestohet në institucione ku ka organizata sindikale siç janë ministritë, agjencitë, fondet dhe drejtoritë.