Komunat e Pollogut kanë dispozicion 12 milionë franga zvicerane për të rregulluar lumenjtë dhe për të parandaluar vërshimet

65

Në Komunën e Bogovinës kanë filluar punimet ndërtimore për rehabilitimin e 1.2 km pjesë të lumit të Bogovinës, pjesë e projektit me donacione të huaja për përmirësimin e rezistencës ndaj vërshimeve në rajonin e Pollogut. Pastrimi i shtretërve të lumenjve dhe rehabilitimi i tyre do të bëhet në të nëntë komunat e Pollogut, ku qëllimi është menaxhimi i rrezikut dhe pasojave të fatkeqësive natyrore.

Projekti “Përmirësimi i rezistencës ndaj vërshimeve në rajonin e Pollogut” financohet nga Ambasada e Zvicrës dhe zbatohet nga Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim UNDP në partneritet me Ministrinë e Mjedisit dhe komunat e rajonit të Pollogut.

Ambasadori i Zvicrës Veronik Ullman në manifestimin e sotëm në Bogovinë tha se Maqedonia e Veriut, sikurse edhe vendi i saj, janë vende të rrezikuara nga fatkeqësitë, veçanërisht nga vërshimet, prandaj parandalimi është i rëndësishëm.

“Rajoni i Pollogut, si më i ekspozuari në vend, në të kaluarën është përballur me përmbytje tragjike që në vitin 2015 morën jetë njerëzish, shkatërruan infrastrukturë rrugore dhe shtëpi e prona. Këto ngjarje tragjike treguan dobësitë e sistemit të menaxhimit të përmbytjeve, koordinimin joefikas ndërmjet institucioneve, legjislacioni joadekuat dhe një sistem i dobët i paralajmërimit të hershëm. Për përmirësimin e këtyre kushteve në vitin 2017 kemi filluar këtë projekt, me qëllim të zhvillimit të një sistemi të integruar për menaxhimin e përmbytjeve dhe fatkeqësive të tjera”, tha ambasadorja e Zvicrës, Veronica Ullmann.

Përfaqësuesja e Përhershme e UNDP-së shprehu kënaqësinë për fillimin e rindërtimit të shtratit të lumit të Bogovinës.

“Ky operacion kompleks do të përfundojë në fund të vitit dhe do të përmirësojë rezistencën e komunitetit ndaj përmbytjeve dhe do të sjellë rritje të qëndrueshme sociale dhe ekonomike për banorët e Bogovinës. “Së bashku me donatorët dhe partnerët po punojmë në një qasje të integruar për të përmirësuar qëndrueshmërinë e rajonit të Pollogut ndaj përmbytjeve dhe fatkeqësive të tjera”, tha përfaqësuesi i Përhershëm i Programit për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara.

Ministri i Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Naser Nuredini tha se nuk mund t’i parandalojmë vërshimet, por mund të përgatitemi sa më mirë që të minimizojmë dëmet.

“Me ndihmën e donatorëve, Ministria e Mjedisit dhe Qeveria po bëjnë të gjitha përpjekjet për të ndihmuar komunat të forcojnë kapacitetet e tyre për mbrojtjen nga përmbytjet. “Javën e ardhshme do të fillojnë punimet ndërtimore për zbatimin e masave për mbrojtje strukturore dhe bioinxhinierike nga vërshimet në fshatin Shipkovicë të komunës së Tetovës, për të cilat Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor siguron bashkëfinancim prej 49% të totalit. shumën”, tha ministri.

Bogovina si qendër e një komune rurale në mes të së cilës kalon lumi do të ketë më pak rrezik nga vërshimet, tha kryetari.

“Kjo është një ditë e rëndësishme për komunën e Bogovinës. “Rehabilitimi i lumit që kalon nga qendra e komunës për banorët do të sjellë siguri më të madhe, mbrojtje të jetës dhe pronës në rast përmbytjeje, por edhe funksionim normal të përditshëm si shkuarja në punë, shkollë, doktor apo kryerja e aktiviteteve bujqësore. ”, tha kryetari i Komunës së Bogovinës, Besnik Emshiu.

Për të futur një sistem për menaxhimin e integruar të përmbytjeve dhe rreziqeve të tjera (rrëshqitje dheu, përrenj) në përputhje me përvojën moderne botërore, qeveria zvicerane ka siguruar 12 milionë franga zvicerane.